Renungan Sholat

Orang yang berkeinginan keras untuk mengerjakan sholat 12 rakaat, Allah pasti membangun untuknya rumah di Syurga, yaitu: 4 rakaat sebelum Dhuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah Maghrib, lalu 2 rakaat sesudah Isya dan 2 rakaat sebelum Shubuh.(HR Tirmidzi)