PENTING! Pemberitahuan untuk Peserta Diklat Penyusunan dan Revisi Anggaran RKA-KL

Kepada para peserta Diklat Penyusunan dan Revisi Anggaran RKA-KL, berikut kami sampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan diklat. [Lihat Nota Dinas]