Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Waktu   : 28 s.d. 30 Januari 2013
Tempat : Balai Diklat Makassar
Peserta : 20 Orang