Pemanggilan Peserta Diklat Pemeriksaan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada 1- 4 Oktober2013 di Balai Diklat Makassar

Pemanggilan Peserta Diklat Pemeriksaan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada 1- 4 Oktober2013 di Balai Diklat Makassar [Lihat ND]